Presentation

Det här är den allra första början till en websajt som handlar om Husby-Lyhundra socken i Roslagen.

Husby-Lyhundra socken heter numera Husby-Sjuhundra, men det namnet är inte äldre än kommunreformen 1952, då socknen införlivades i Sjuhundra kommun. Den blev inte heller långlivad, 1967 uppgick den i Rimbo kommun, som 1971 tillsammans med en rad andra landskommuner slogs ihop till Norrtälje kommun.

Sajten tillkom hösten 2009 på initiativ av hembygdsforskaren Per-Ove Unevik, som tyvärr gick bort våren 2010. Per-Ove lämnade efter sig en hel del material om Husby, som nu är genomgånget, gallrat och inlämnat på Norrtälje Stadsarkiv. Det material vi hann publicera är flyttat till Rö hembygdsförenings webbplats, där det kommer att ligga kvar tills någon eventuellt återupplivar Husby-webbplatsen som en självständig domän. Den gamla adressen www.husby-lyhundra.se avregistrerades hösten 2011.

För att hitta det publicerade materialet kan man antingen gå in via menyn "Arkiv/Om Husby-Lyhundra socken" på www.rosocken.se eller gå direkt till www.rosocken.se/Husby/.

Om någon sitter på material om Husby som är publicerbart utan allt för mycket arbete (maskinläsbar text, separata skannade bilder) så lägger vi mer än gärna upp det under Husby här på Rösajten - hör av er i så fall!

Epostadress

Sidan först publicerad 2011-05-26, senast uppdaterad 2014-02-22.