Rö hembygdsförenings bildarkiv

Gamla bilder: Näs

Näs från sjön

Ytterligare en bild på Näs från ett vykort i Ann Britt och Björn Bergströms samlingar. Vykortet är poststämplat 1977, men är nog äldre. Det finns en anteckning på baksidan som antyder att det legat hos en samlare innan det användes.

Sidan uppdaterad 2011-09-20

© Copyright 2011 - 2020 Rö Hembygdsförening om inte annat anges på respektive sida.
Innehållet får kopieras om källan uppges.