,, Rö Hembygdsförening - Kulturväxter 17/4 2013
   Du är här: Skip Navigation Links > ARKIV > Reportage > Kulturväxter 17/4 2013
GÄSTBOK

Föredrag om kulturväxter 17/4 2013

Kulturväxtgruppen arrangerade den 17/4 en tematräff kring odling och växter ur Hembygdsföreningarnas perspektiv. Christina Lindberg var där för att höra vad Lena Nygårds från Projektet för odlad mångfald (POM) vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp kunde ha att berätta.

Programmet för odlad mångfald kom till 2002 som ett svenskt initiativ i efterdyningarna till FN-konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, där Sverige var ett av de länder som skrev under konventionen om biologisk mångfald.

"Potatislök"

Förr kallades schalottenlöken för potatislök, piplök eller klyftlök. POM har fått in 14 olika sorter från hela Sverige till sin fröbank. Foto: POM

Mellan 2002 och 2010 har POM inventerat bevarade kulturväxter inom åtta olika områden. Man har letat fram och fått tips från allmänheten om gamla fröer. Man trodde från början att det mest skulle bli blomfrö, men det visade sig i stället handla om växter man kunde äta. Förr sparade man fröer från år till år för att ha utsäde till nästa år, man levde ju på självhushåll.

Alla de fröer POM fick in har DNA-analyserats och provodlats, och de finns nu lagrade i genbanken på Svalbard, djupt ned i urberget. Hittills har man fått in 187 unika frösorter från hela landet, som har gått i arv från mor till dotter i långa tider. POM har givit namn åt frösorterna efter den första person man vet odlade den växten, så nu finns till exempel sockerärtan Tant Erika, moroten Malvina och brunabönan Stina. Om någon har gammalt utsäde i behåll uppmanas man att skicka in dem till Alnarp.

Ingången till genbanken

Ingången till Genbanken på Svalbard. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Mari Tefre

Förhoppningen är att fler skall börja odla dessa gamla kulturväxter. Det kommer att ta flera år att få fram sådana mängder frö att de kan börja säljas, men är man intresserad av att odla något särskilt kan man kontakta Alnarp.

Här följer några bra länkar för den intresserade:
Programmet för odlad mångfald
Genbanken i Svalbard
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp

Text: Christina Lindberg. Sidan först publicerad 2013-04-23