,, Rö Hembygdsförening - Platser - Byar och gårdar 1660
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Gårdar, byar och gods > Gårdar 1660
GÄSTBOK

Byar och gårdar 1660

Välj år:1540 1570 1600 1630  1660 1690 1720 1750

Färgerna betyder:

  Skatte   Krono   Kyrko   Frälse   Arv och eget   Skattefrälse

Gårdar i Rö 1660

Enligt jordeböckerna hände inte så mycket mellan 1630 och 1660, men den bilden är grovt missvisande. Man ändrade ju inte jordnaturen när någon köpte skatterätten, men däremot är skatteköpen antecknade i marginalen.

Under 1650-talet fick Näs, Molnkulla och Ticksta säterifrihet. Hans Nilsson på Näs hade efterträtts av sin son Gustav Hansson, adlad Taubenfelt, som av domböckerna att döma mest processade med sina grannar om lån och skatterättigheter. På Beateberg residerade Beata Oxenstierna och på Ticksta Evert Horn.

Bolby hade blivit frälsejord, men räntan från Ticksta 1 och Ösby hade återgått till kronan. Tittar man på skatteköpen så ser man dock att läget var lika katastrofalt som 1630: 73 % av skatterna gick till Gustaf Taubenfelt, Beata Oxenstierna och Evert Horn

Sidan först publicerad 2011-02-14.