,, Rö Hembygdsförening - Folk - Klockare i Rö
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Klockare
GÄSTBOK

Klockarna i Rö

n lista som nyligen hittades på Nibble räknar upp klockarna i Rö från 1670 till 1925. Den siste i listan är Johan Viktor Teodor Berzén, som av allt att döma är den som sammanställt listan. Berzén var uppenbarligen historiskt intresserad och skrev bland annat en "församlingsbok" för Rö socken från äldsta tid till 1926. Den nämns i sonen Yngve Berzéns Beskrivning av Rö socken i paradverket "Sveriges bebyggelse" (1952). Tyvärr vet vi inte vilket öde församlingsboken fick, det vore fantastiskt intressant att läsa den och jämföra med vår egen forskning!

Berzen var född i Hallingeberg i Kalmar län 1/4 1862 och dog i Bromma 9/2 1931. Han tillträdde som klockare, folkskollärare och organist 1886, pensionerades 31/7 1925 och flyttade veckan därpå till Bromma. Här nedan följer en avskrift av hans lista.

1670 "Hans klåkkare"
erhöll 1679 12 öre "för brev han bar till Hans Hansson" (Lisinge)
1680
1680 "Jöran klåkkare"
erhöll 5/6 1688 "för axeln åk beslaget på lillklåkkan 5 dlr.
1695
1695 Gabriel Pedersson Malm , Nibble
Återvann skogsmark från Beateberg. Begraven i kyrkan. f. 1672. † 26/5
1737
1737 Carl Ersson Malms måg, f. i Gullbergby d. 5/4 1700
Karl Gabr. Johansson i Väsby postgård är C. Erssons avkoml. i femte led.
† 15/7 1764
1761
1761 12/7 Isaac Thunæus f. 1734. † 3/12 1775
"Behagelig röst och skicklighet till ungdomens undervisande". Änkan fick dubbla nådår.
1775
1778 Pehr Lindbom f. 1743
Målade kyrkbänkarna 1778 för 17 rdr 42 2/3 sk = 322 dlr kmt. Transport till ?
1781
1781 Carl Fredr. Lindmark f. 2/4 1740. † 26/7 1815 i Eke
g.m. Eva Meurling fr. Hersby. Avskedades 1798.
1798
1798 Anders Petter Ekenberg f. i Örebro 25/4 1775.
g.m. Kajsa Jansdotter fr. Nibble. Transport t. Husby-Lyh. 1810
1810
1810 Erik Sjögren f. i Frötuna 17/12 1769.
Lärare i kyrkskolan: G.A. Söderberg 18/6 47 - 31/12 48. Begr. i s.ö. hörnet av kyrkogården. † 25/11
1848
1849 Carl Aug. Njurling f. i Riala klg. 25/11 1826.
Kronolänsman i Sjuh. härad 1865 - 1895. † i Karlsro, Risby, 3/5 1906.
1865
1865 Erik Aug. Eriksson f. i Tibble 6/8 1832.
Hade stor "läkar"praktik. Begr. i n.v. hörnet av kyrkogården. † 30/12.
1874
1877 1/1 Carl Sandqvist f. i Harg 15/6 1841. Transport t. Väddö 1/7
Pensionär 1/7 1894. Riksdagsman i II k. 1897 - 1906. Äger 1/2 mtl. Söderby i Börstil.
1882
1883 1/1 Josef Fridolf Cederberg f. i Vassunda 18/7 1848.
Från Kårböle 1/1 1883. Avsked 30/4 1886. † i Uppsala 1924
1882 1/5
1886 1/5 Johan Victor Theodor Berzén f. i Hallingeberg 1/4 1862. Transport t. Väddö 1/7
Från Björkeberg 1/7 1886. Avsked m. pension d. 31/7 1925. Fl. t. Stockholm.
1925 31/7

I församlingböckerna AII:3 - 5 kan man hitta Berzéns efterträdare Karl Martin Enegård, född i Falun 26/8 1896. Han flyttade hit från Börstil 21/11 1925 och blev tillförordnad klockare och folkskolelärare. Han flyttade till Sundbyberg 22/10 1936 och efterträddes som folkskollärare av Erik Johannes Engberg, född i Gävle 30/3 1909. Klockartjänsten däremot ser ut att ha varit vakant till 1941, då den sista publicerade församlingsboken slutar.

Avskrift Björn Bergström. Sidan först publicerad 2014-11-19.