,, Rö Hembygdsförening - Folk - Årliga räntan 1540
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Årliga räntan 1540
GÄSTBOK

Årliga räntan 1540

land de tidigaste dokumenten som nämner röbor finns en skattelängd från 1540. Dessa tidiga skattelängder brukar kallas "Årliga räntan" - de tar upp alla skattebönder i socknen, hur mycket jord de ägde och vad de betalade i skatt. Den från 1540, under Gustav Vasas regeringstid, finns nu tillgänglig på SVAR:s webplats [Bildid A0044677_00049 ff och _00077f] och vi har skrivit av den. De här tidiga dokumenten är mycket svårtolkade, inte så mycket för den gammaldags skriften utan för att de är fulla av förkortningar och begrepp som vi inte förstår.

Man använde romerska siffror och blandade fritt 'i' och 'j' som tecken för den romerska siffran 'I'. 8 kunde till exempel skrivas 'viij'.

Mynträkningen var i mark (Mk), som var lika med 8 öre. 1 öre var lika med 3 örtugar (ört). 1 örtug var lika med 8 penningar (pn). Hur mycket dessa myntenheter var värda i våra pengar är i stort sett meningslöst att försöka säga - samhällsekonomin fungerade så dramatiskt annorlunda mot i våra tider. Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös har skrivit en intressant liten bok som heter "Vad kostade det?", där man ändå kan få en uppfattning om vad det handlar om. [ISBN 91-03343-X]

Jord mättes i markland, öresland, örtugsland och penningland. Någon gång kanske det hade samband med myntenheterna, men 1540 hade det sambandet sedan länge gått förlorat. I vilket fall var ett markland stort - t ex räknades Eke som 14 öresland (dvs 1 Mark 6 öre land), Nibble som 18 öresland och Byle som 2 öresland. För att hantera skillnaderna använde man något historikerna kallar "gällertal" - det uttrycktes t ex "örtugen gäller 1 mark". Det är gällertalet som står före varje notis nedan; t ex 12 öre för örtugen i Nibble. I bland såldes mark för ännu högre pris än gällertalet visar; skillnaden kallades "vängåva".

Det är mycket i skattelängden vi inte förstår alls, men den kan ändå vara intressant att läsa och fundera över. Här följer texten, som vanligt bokstavstroget avskriven.

Siundratt Hrede
Rödö Sokn Skattebönd

?ii öre ört
Jöns j Hssebÿ x vi? öre land jord --- xii hest
Skatte aff ört j öre löp iij Mk ij öre 6 pn
Skepn --- xxi pn
Vitepn --- iii öre j ört
Miöl --- j Pp ij f( i Pat
Flesk --- j pd 8 Mk

?ii öre ört
Oloff i Wesbi xi öre j ört land jord --- 8 hest
Skatte aff ört j öre löp 2 Mk j öre
Skepn --- xviij [f(] pn
Vitepn – iii öre j ört
Miöl --- iii f(
Flesk --- xvi Mk

?ii öre ört
Andrs j Wesbi j Mk 2 ört land --- 8 hest
Skatte aff ört j öre löp xiii öre
Skepn --- xiii pn
Vitepn --- iii öre j ört
Miöl --- j Pp j Pat
Flesk --- j pd ij Mk

xii öre ört
Greger j Nibella xviii öre land jord – 8 hest
Skatte aff ört j öre löp iii Mk iii öre
Skepn --- j öre 3 pn
Vitepn --- iii öri j ört
Miöl --- 1 Pp j f(
Flesk --- 1 pd iij Mk

xii öre ört
Ped i Ösby xij öre land jord – 8 hest
Skatte aff ört j öre löp xiii öre löp 2 Mk iij öri 6 pn
Skepestapn --- xvj ? pn
Vitepn --- ii öre j ört
Miöl --- j Pp 1 f(
Flesk --- j pd v Mk

xii öre ört
Biörn j Melby xiij öre land jord – 8 hest
Skatte aff ört j öre löp xii öre löp 2 Mk j öre vi pn
Skepn --- vii pn
Vitepn – iii öre j ört
Miöl --- j Pp j f(
Flesk --- j pd v Mk

xii öre ört
Ja’p j eke xiiii öre land jord – 8 hest
Skatte aff ört j öre löp iij Mk j öre
Skepn --- xx pn
Vitepn --- iii öre j ört
Miöl --- j Pp ij f(
Flesk --- j pd viij Mk

xii öre ört
Bore j Nes vii öre ii ört land – 8 hest
Skatte aff ört j öre löp xij öre
Skepn --- xi pn
Vitepn --- iii öre j ört
Miöl --- j Pp
Flesk --- j pund

??i Mk ört
Oloff i Gulbergbi v öre land jord – v hest
Skatte aff ört j öre löp x öre
Skepn --- vii pn
Vitepn --- iii öre ij ört
Miöl --- j f( ii Pat
Flesk --- vij Mk

?? Mk ört
Ja’p i Botmanbj iii öre j ört land – 3 hest
Skatte aff ört j öre löp vj öre ii ört
Skepn --- v pn
Vitepn --- j öre
Miöl --- j f(
Flesk --- x Mk

xii öre ört
Ped’ i Herssebj ii öre j ört land
aff ört j öre löp iiij öre
Skepn --- 4 pn
Vitepn --- j öre
Miöl --- j f(
Flesk --- iij ? Mk

xii öre ört vtiordh
Bÿle Torp ii öre land jord
aff ört j öre löp iii öre
Skepn --- 4 pn
Vitepn --- j öre
Miöl --- j f(
Flesk --- iij Mk

Scopeng
Oloff i vabbi haffuer en Skogxeng het Labboxmon --Skathen 1 öre

Droghn ¤ till 2 mark löp – 1 mark j ört land jord
Skatte aff ört 2 ört – löp – 2 mark 2 ört
Droghn ¤ Till xii öre löp – xiij mark iij öre land
Skatte aff ört j öre löp – xix mark j öre 2 ört 2 pn

¤ xiiij mk iij öre j ört
Land jordh

Sk på Rödho sokn:
Skattepe --- xxi mark ii öre x pe
Scopeng --- 1 öre
Skepestapenign – 6 öre 2 ört 4 pe
Vitepenign – iiij Mk j öre i ört
Miöll – vii pund 1 Mk

Långundratt Hrede
Nertuna Sokn Skattebönder

xii öre ört
Tomas i Lisinge x ört land jord 8 hest
aff ört j öre löp v öre
Skepn --- v pn
Miöl --- j f(
Flesk --- vj Mk

xii öre ört
Mates i Nes j Mk 2 ört land jord 8 hest
Skatt aff ört j öre löp xiii öre
Skepn --- ix pn
Miöl --- iii f(
Flesk --- xv Mk

xii öre ört
Andrs i Risby xvj öre land jord 8 hest
aff ört j öre löp iii Mk iii öre
Skepn --- 2 ört
Miöl --- j f( j f( j fat
Flesk --- j pd? vj Mk

xii öre ört
Oloff i Bolby vii öre land jord 8 hest
Skatte aff ört j öre löp xj öre
Skepn --- j ört
Miöl --- iij f(
Flesk --- xiii Mk

Sidan först publicerad 2010-06-06, senast uppdaterad 2011-01-02