,, Rö hembygdsförening - Kändisar från Rö - Robert Ljunglöf
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Kändisar och profiler från Rö > Robert Ljunglöf
GÄSTBOK

Robert Ljunglöf

Robert Ljunglöf

Knut Robert Ljunglöf föddes 19/8 1885 i Adolf Fredriks församling i Stockholm och dog 9/2 1950 i Rö.

Den ljunglöfska tobaksfirman, som tack vare kvalitetsmedvetande och specialisering på snus blivit mycket vinstgivande, hade 1895 ombildats till aktiebolag. Rörelseöverskotten investerades till stor del i objekt utanför tobaksbranschen, främst då i fastigheter och tomtmark i och utanför huvudstaden. Arvet skulle föras vidare till den tredje generationen, och detta satte i hög grad sin prägel på Robert L:s bildningsgång. Efter studentexamen och reservofficersutbildning vistades han flera år i Tyskland och England. När han 1912 inträdde som kompanjon och meddelägare till fadern, var han väl skickad att omhänderta såväl den egentliga driften av familjeföretaget som den kapitalförvaltning som byggts upp genom detta.

Men ödet ville annorlunda. Genom beslut förstatligades tillverkning och försäljning av tobaksvaror från och med 1915. Inkomsterna från det statliga tobaksmonopolet medverkade vid finansieringen av 1913 års stora folkpensionsreform. Därmed var den ljunglöfska tobaksfirmans saga all vad gällde dess huvudsakliga verksamhetsområde. Med titeln grosshandlare markerade Robert livet ut sin särställning som meddelägare och senare ensam ägare till familjeföretaget.

Hans uppgift blev nu att förvalta det kapital som samlats i firman. Rätt länge verkade han i skymundan, men med tiden blev han en alltmer uppmärksammad företrädare för svenskt näringsliv. Med stor målmedvetenhet inriktade Robert Ljunglöf först sina krafter på att sammanföra ett antal större företag i den kemisk-tekniska branschen i AB Kerna, vars VD han förblev till sin bortgång.

Robert Ljunglöf hade starkt framträdande filantropiska och kulturella intressen. En annan viktig insats gjorde han som styrelseordförande i — som det fullständiga namnet lyder — Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet. Såväl hans affärsverksamhet som ideella intressen vilade på familjetradition. Vid hans bortgång framstod helt klart att han inte bara förvaltat sin ärvda förmögenhet väl utan också lyckats förmera den avsevärt.

Gården Beateberg i Rö, som han förvärvade 1941, utvecklade han till ett mönsterjordbruk och hade där ett förnämligt stall med engelska fullblod. Robert utvidgade Beateberg till att omfatta hela 1 529 ha. Efter Roberts död tog hans fru Hanna, född von Bergen, (1887-1974) över Beateberg.

Beateberg 1952

Beatebergs säteri 1952.

Källor:
Text och Ljunglöfs porträtt: Riksarkivets webbupplaga av Svenskt biografiskt lexikon (http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9604)
Bilden av Beateberg: Upplandia.se - En site om Uppland (http://www.upplandia.se/bilder/Rö/Rö%20-%20Flygfoto/index.html)

Sidan först publicerad 2014-05-19.