Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Detaljstuderade platser > Furuberg
GÄSTBOK

Furuberg

et var 1923 som familjen Isedor och Sally Hesselgren och deras sex barn flyttade in på Furuberg. Isedor hade tillsammans med sin far, timmermannen Johan Viktor byggt det lilla huset.

Innan Furuberg var klart bodde de en kort tid på torpet Sjöberg, som låg i stort sett mitt emot Furuberg på andra sidan av Stockholms- vägen. Sonen Arne föddes där i juni 1923.

Furuberg var en avsöndring från Väsby, som Johan Viktor köpte av K.J. Gustavsson för tre hundra kronor. Tomten var ursprungligen på knappa 1 300 kvadratmeter men Johan Viktor förvärvade ytterligare 1 000 kvadratmeter 1935. Han bodde själv aldrig på Furuberg utan på Rosenhill - inte så långt från Väsby.

När Johan Viktors hustru gick bort 1929 blev barnen ägare till hälften av Furuberg och Rosenhill, där föräldrarna bodde. Johan Viktor stod sedan som ägare till halva Furuberg fram till sin död i juli 1944. Det värderades i bouppteckningen efter honom till 2 000 kronor.

Här bodde och verkade alltså Isedor med familj under nästan 25 år. Han var en efterfrågad timmerman och snickare. Han arbetade bl.a. under lång tid på Näs såväl som på Lisinge. Trots att han var en duktig yrkesman lärde han sig aldrig att ta ordentligt betalt för sina tjänster. Det innebar att familjen levde under små omständigheter.

Barnen började arbeta tidigt – flera direkt efter konfirmationen. Den äldsta sonen Valter fick anställning som handelsbiträde i den lilla handelsboden vid Väsbylund. Han lämnade som 20-åring Rö och flyttade till Väddö. Maj tog anställning femton år gammal som hembiträde i Täby. Dottern Karin var förståndshandikappad och kom tidigt till ”Sjögårda sinnesslö anstalt”. Torsten blev tidigt dräng på Härsby. Ulla flyttade till systern Maj som bodde på Tavastgatan i Stockholm. Sonen Olle var det första av barnen som föddes här på Furuberg. Han flyttade som femtonåring till Stockholm för en anställning som springpojke på Ströms Herrekipering. Britta var knappt fyllda femton när hon fick arbete som hembiträde/husa på Näs.

Furuberg

Bilden ger intryck av att vara tagen en försommardag 1924. Kanske en söndag eftersom Isedor inte är arbetsklädd. Han är nu snart 35 år gammal. Familjen är säkert glada för det nya huset. Visserligen ingen el, telefon, vatten eller avlopp. Det var dessutom trångt. Men mycket modernare än torpen Sjöberg och Svenstorp, där de tidigare bodde. Nu har de lämnat mörka skogen och kommit i direkt anslutning till stora vägen. Mitt i bilden står Valter elva år, stolt med en väl stor cykel. Kanske den första. På trappen till vänster om pappa sitter Maj. I famnen har mamma Sally Arne, som ännu ej fyllt ett år. Tätt intill henne skymtas en stående Torsten. Till vänster om Sally sitter den tre-åriga Ulla. Lilla Karin, som är förstånds-handikappad, fick inte vara med på bilden. Sally är gravid med sonen Olle, som föddes i augusti.

De har nu inga kreatur utan mjölk hämtas hos den närmaste grannen August Johansson på Fälle. Allt eftersom lämnar barnen föräldrahemmet och 1940 bor bara deras yngsta, dottern Inga-Britta, kvar hemma.

Isedor och Sally bodde kvar på Furuberg till 1947, då de flyttade till Berga i Vallentuna. Furuberg sålde de till sonen Torsten för 6 000 kronor. Torsten arbetade under en tid som banvakt och reparatör på Roslagsbanan. Efter att han 1948 gift sig med Asta och flyttat till Stockholm använde de Furuberg som fritidsbostad. Furuberg såldes 1958 till grevinnan Lilli Hamilton för 14.000 kronor. Under många år var Furuberg sommarnöje till flera olika familjer. Det byggdes succesivt ut. I skrivande stund - 2015 – bor där glädjande nog, efter omfattande modernisering och upprustning, en familj permanent.

Text och bild: Per Hesselgren. Sidan först publicerad 2016-02-10.