,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljer - Sjöberg och Lövhamra
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Detaljstuderade platser > Sjöberg och Lövhamra
GÄSTBOK

Sjöberg och Lövhamra (Lövhammar)

orpet Sjöberg låg ca 200 meter från sockengränsen mot Kårsta vid gamla Stockholmsvägen, mittemot Jälnsätra på andra sidan sjön Jälnan. Lövhamra, som bara finns som naturnamn i kartorna, var åtminstone bebott 1908 till 1928 och låg alldeles norr om Sjöberg.

Häradsekonomiska kartan 1906 - 
        utsnitt

Sjöberg finns med i 1906 års häradsekonomiska karta, men inte Lövhamra.

Sjöberg nämns första gången i husförhörslängden AI:16 år 1886 och sista gången vi ser det skrivet är i dopboken för 1923. År 1930 bor ingen längre på Sjöberg enligt folkräkningen och i Ekonomiska kartan, 1952, finns bara åkern kvar, inga hus. Kanske fanns torpet tidigare än 1886, men i många av husförhörslängderna står inte alla småtorp med egna namn, utan till exempel bara som "på Väsby ägor"

De första vi vet som har bott på Sjöberg är Johan Reinsson Tohver med familj. Delar av familjen bodde antagligen på Sjöberg redan från 1881 till åtminstone 1919, då Johan Reinssons änka flyttar. Johan sjäv hade dött 1907.

Johan var född 1842 i Räthel i Estland och gift med Johanna Matilda Lindberg, född 1847 som dotter till dragonen i Observatorium i Rö. De hade 5 barn som alla var födda i Rö, Johanna Elin Matilda född 1872, Johan Hilarius född 1874, Lydia Laura född 1875, Karl Oskar född 1884 och Vilhelm August Eribert född 1887.

Familjen ägde också gården Ekdal på Härsby och där föddes 1920 Karl Reinsson, son till Vilhelm August Eribert och hans hushållerska. 1930 bodde ingen av dem kvar i Rö.

Sjöberg stod sedan tomt några år innan Johan Viktor Isidor Hesselgren flyttade hit från Svenstorp med sin hustru Sally och fem barn. De bodde bara här en kort tid 1923, då de flyttade till Furuberg på andra sidan Norrtäljevägen. Deras son Erik Gösta Arne är det sista barnet som föddes i Sjöberg.

Vid folkräkningen 1930 var Sjöberg inte längre bebott, och vi vet inte vad som hände med byggnaderna. Förmodligen tog man vara på friskt virke och helt tegel och lät resten ligga kvar.

Utsikt från Sjöberg över Jälnan mot Kullungen

Utsikt från Sjöberg över Jälnan mot Kullungen

Sommaren 2008 tog vi cyklarna och gav oss iväg på gamla Stockholmvägen, med fara för eget liv, för att leta efter Sjöberg och Lövhamra. Det var tidigt en söndagmorgon, men många bilister var redan uppe och körde mycket fort förbi oss. Vi hittade ganska snart platsen där vi trodde att Sjöberg måste ha legat - mycket vackert vid Jälnans strand.

Husgrund vid Sjöberg

Nära Stockholmsvägen hittade vi stora stenar som kan ha varit en husgrund, men riktigt säkra på att vi hittat rätt plats blev vi inte förrän vi hittade rester av en syrenberså eller häck.

Syren vid Sjöberg

Syrener är ett starkt indicium på gammal bebyggelse

Här började Sjöbergs åker

Vi såg tydligt den förut odlade marken och var husen ska ha legat vid bortre änden, sett från Norrtäljehållet.

Rester av en kakelugn från Lövhamra?

Vi hittade en stenhög med tydliga lämningar av gammalt tegel och kakel från en kakelugn på norra sidan om åkern, alltså närmare Norrtälje.

Efter genomgång av Församlingsboken 1908-1914 hittade vi Lövhamra eller Lövhammar som det står där. Lövhamra fanns alltså parallellt med Sjöberg från 1908 och några år framåt. 1928 är Lövhamra struket och Sjöberg nämns inte alls i församlingsboken, så Sjöberg övergavs strax efter att familjen Hesselgren flyttat därifrån.

De enda vi sett skrivna på Lövhamra, enligt Församlingsboken, är byggnadsarbetaren Lars Albrekt Johansson, född 1849 i Västernorrlands län och hans hushållerska Emma Kristina Jansson, född 1860 i Kårsta. De gifte sig ovanligt nog inte, hushållerskor brukade ju annars bli gifta med husbonden, utan 1930 bor hon som ogift på ålderdomshemmet i Rö. Hennes husbonde hade dött av slag i Edsbro 1928, men han var bosatt på Lövhamra, Väsby, står det i dödboken (SCB 1928), och då flyttade Emma Kristina till Åkerbo, dvs. före detta Fattigstugan. Detta är sista notisen vi sett om Lövhamra, som tydligen övergavs bara ett par år efter Sjöberg.

Nedfarten från Stockholmsvägen till 
        Sjöberg

Här är en bild på nedfartsvägen mot Sjöberg som antagligen låg vid buskaget vid bortre kanten av åkern. Tegelhögen syns i förgrunden vid stolpen med blå snitsel.

Hösten 2010 satte vi ut en informationsskylt vid Sjöberg.

Sidan först publicerad 2009-02-14, senast uppdaterad 2013-11-29