,, Rö Hembygdsförening - Platser - Detaljinformation
   Du är här: Skip Navigation Links > PLATSER > Platsregister > Vald plats
GÄSTBOK

Bolby

Nummer Namnet avser Tidigast omnämnt Senast omnämnt Position i RT90 Position i SWEREF Hänvisning
229 Bebyggelse 1540 (UH 1540:5) 1907 (Rö FsB AII:1) 6616870 1647060 6616909 0692349

Gård 700 m VNV Gullbergby. Annan namnform Bålby, sporadiskt också Bålbro.

Gården räknades kameralt till Långhundra härad till 1553. Bolby räknas som skattejord åtminstone till 1553, men 1567 omtalas den som kyrkojord. Från år 1600 redovisas den som Hertig Johans arv och eget. Gustav II Adolf donerade 1624 de s k Gustavianska arvegodsen, däribland Bolby, till Uppsala universitet. Senast 1654 köpte Gabriel Bengtsson Oxenstierna gården, som tillsammans med Molnkulla och flera andra gårdar bildade Beatebergs säteri.

Jordetalet anges i början till 6 öresland, men omkring år 1600 ökar det till 8 öresland.

I Generalstabskartan från 1879 ser det ut som om ett hus är markerat i Bolby. Fastighetsnamn i HEK 1906, "Nu borta" 1925 [ONR]. I EK 1952 och FK 2008 står namnet vid en lada där Agneby låg, 400 m NV om Bolby. Den sista torparen flyttade 1907, platsen är upptagen i FsB AII:2 men struken.

En informationsskylt finns på platsen.

Läs mer här!

Informationen uppdaterad 2014-06-01 17:05:13

Förkortningar    Begreppsförklaringar

Bilden kan ägas av någon annan.